Kompressorikeskus

Kuivaimet

Miksi paineilma pitää kuivata?

Kompressorin imemä ilma on kaasuseos, joka sisältää
aina myös vesihöyryä. Ilman kyky imeä itseensä kosteutta kuitenkin vaihtelee; se on ennen kaikkea riippuvainen lämpötilasta. Kun ilman lämpötila kohoaa – kuten kompressorin puristusvaiheessa – myös ilman kyky imeä itseensä vesihöyryä kohoaa. Kosteus tiivistyy vasta välttämättömän jäähdytysvaiheen
aikana, ja lauhde erottuu paineilmasta kompressorilaitetta seuraavassa syklonierottimessa tai paineilmasäiliössä.

Paineilma on kuitenkin yhä edelleen 100-prosenttisesti vesihöyrykyllästeistä.
Sen vuoksi paineilman jakeluverkostoon ja käyttökohteisiin muodostuu edelleen huomattavat määrät lauhdetta paineilman lämpötilan alentuessa.

Vasta paineilman lisäkuivaus kykenee estämään käyttöhäiriöt, tuotannon keskeytykset sekä kalliit
huolto- ja korjaustoimenpiteet. Useimmissa paineilman käyttökohteissa jäähdytyskuivaus on taloudellisin ratkaisu.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille toimiva ratkaisu.